Oferta:

Taśmy z nadrukiem są skutecznym, niedrogim nośnikiem reklamy i identyfikacji firmy. Stanowi± swego rodzaju plombк, ktуra zabezpiecza karton oraz utrudnia dostкp osobom niepowoіanym.

Oferowane przez nasz± firmк ta¶my charakteryzuj± siк rуwn± grubo¶ci±, wysokimi parametrami dynamometrycznymi oraz wysok± przylepno¶ci± w kaїdych warunkach. Naіoїone na karton, z upіywem czasu zwiкkszaj± sw± przylepno¶ж i wytrzymaіo¶ж. S± idealnym rozwi±zaniem w rкcznych i automatycznych systemach pakuj±cych.

Zapraszamy do zapoznania siк z peіn± ofert± naszej firmy - www.design.com.pl